x

Xem thêm

  THÔNG TIN VỀ GAME THIÊN LONG HÙNG BÁ - SERVER CHUYỂN SINH ĐẶC BIỆT, MỚI, HOT

  BẮT ĐẦU ALPHA TEST TỪ 5H00', CHIỀU CHỦ NHẬT, NGÀY 27/11/2016

  DỰ KIẾN OPEN VÀO HỒI 7H00', TỐI THỨ 4, NGÀY 02/12/2016

  *** HỖ TRỢ TÂN THỦ ***

  - Nhân Vật Mới tạo 600k Point inbox
  - Chuyển sinh Miễn phí 100%
  - Chuyển sinh nhanh, có khu vực (Map) dành cho các Bạn Chuyển sinh dưới 300 Lần:
  Phụ Bản Môn Phái: Võ Đang, Thiếu Lâm, Minh Giáo
  - Server có Chức năng Cộng, Rút Điểm trên Website, Bạn không cần phải Cộng Điểm bằng tay nữa
  - DROP Các Phụ Bản Boss Kính Hồ, Boss Huyền Vũ Đảo, Thánh Thủ Sơn, Ác tặc & Ác bá, Phiêu Miểu Phong, Yến Tử Ô, Q 123 Tô Châu, Q Lâu Lan:
  + Hộp quà sự kiện, Linh Thú Phách Full 100 thập đại môn phái, Set 120 Giao Long Ma Vũ Chỉ Số Cao
  UPDATE HOÀN TOÀN MỚI !

  + Hồng Tinh Thạch cấp 9
  + Nhuộm Màu Thời Trang
  + Luyện Hồn Thần Khí
  + Hệ Thống Yếu Quyết và Bí Tịch được Update đầy đủ Hoàn chỉnh
  + Cập nhật Pet Mới( Full 12 Skill 25M Nội Ngoại Tư Chất Cao) và Thú Cưỡi Mới chưa từng có
  + Bản Đồ được Update và Việt hóa Hoàn toàn Mới
  + Hệ thống Drop, Rate được Config chuẩn để tạo nên Giá trị

  CẬP NHẬT HỆ THỐNG MỚI: “ HOT “

  + Hệ Thống Môn Phái Cân Bằng
  + Hệ Thống Skill Hoàn Chỉnh
  + Hệ Thống Pet và Thú Cưỡi Hoàn Toàn Mới
  + Hệ Thống Thời Trang
  + Hệ Thống Phụ Bản và Bản Đồ
  THÔNG TINH TÓP CS HOẶC LỰC HANG TUAN: “ HOT “

  +Tóp 1=30m Point
  +Tóp 2=25m Point
  +Tóp 3=20m Point
  +Tóp 4=15m Point
  +Tóp 5=10m Point
  +Tóp 6 Đến Tóp 15= 5m Point
  THÔNG TINH TÀI PHÚ 15 NGAY : “ HOT “

  +Tóp 1=50m Point+Pét 25m Nội Ngoại
  +Tóp 2=45m Point+Pét 20m Nội Ngoại
  +Tóp 3=35m Point+Pét 15m Nội Ngoại
  +Tóp 4=30m Point+Pét 10m Nội Ngoại
  +Tóp 5=25m Point+Pét 5 m Nội Ngoại
  +Tóp 6 Đến Tóp 15 = 15m Point
Xem thêm