STT Nhân Vật MPhái Hoạt Lực
  1 MooMoo Thiên Sơn 317500
  2 mailove Võ Đang 154730
  3 MaMaPhatPhat Võ Đang 151605
  4 #-09#b#eee11eeThin#103 Tiêu Dao 105265
  5 SongNhi Võ Đang 101890
  6 Pi Nga My 81820
  7 Legends Tiêu Dao 74480
  8 #-09#b#eee1ee Anh #321 Tiêu Dao 72410
  9 MaaMaa Cái Bang 71065
  10 NguynGia Cái Bang 59350